قاب تابلو روان دو طرفه2×6

کد :
ِDLP-2751
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

9,930,000ریال
9,930,000 ریال 0 ریال
تعداد :
حداکثر تعداد قابل خرید: 10 عدد
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

2,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

3,570,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

3,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

5,110,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

6,660,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

4,930,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

7,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

9,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

6,610,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

9,500,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

12,330,000 ریال
قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

1,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

3,910,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

4,820,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

5,740,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

6,650,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

7,550,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

8,460,000 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

9,370,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

2,050,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

8,210,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

9,750,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

11,300,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

12,840,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

14,393,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

15,939,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

2,800,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

11,330,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

13,470,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

16,380,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

18,620,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

20,870,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

23,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

3,750,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

15,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

18,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

20,910,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

23,760,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

26,620,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

29,480,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

4,780,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه2×5

قاب تابلو روان دو طرفه2×5

8,420,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×5

قاب تابلو روان دو طرفه3×5

12,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه4×5

قاب تابلو روان دو طرفه4×5

15,710,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

19,350,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه6×5

قاب تابلو روان دو طرفه6×5

23,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه7×5

قاب تابلو روان دو طرفه7×5

26,650,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه8×5

قاب تابلو روان دو طرفه8×5

30,280,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه9×5

قاب تابلو روان دو طرفه9×5

33,920,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه10×5

قاب تابلو روان دو طرفه10×5

37,570,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

5,630,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×6

قاب تابلو روان دو طرفه3×6

14,220,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

18,500,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

22,800,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

27,100,000 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟