قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

  کد :
  DLP-2701
  وضعیت :
  موجود
  نظرات :
  ( 0 نظر )

  ویژگی محصول

  مدل پانچ ماژول

  تک رنگ و تمام رنگی

  بسته بندی

  دارد

  نوع رنگ قاب

  پودری الکترو استاتیک

  مقاوم در برابر نفوذ آب

  بله

  مشخصات کلی
  وزن

  34.2

  ولتاژ

  4

  سری

  2

  شلف

  گرد

  2,100,000ریال
  2,100,000 ریال 0 ریال
  تعداد :
  مشخصات قاب CNC
  مدل پانچ ماژول

  تک رنگ و تمام رنگی

  ضخامت ورق کلاف قاب

  ورق 50

  ضخامت ورق CNC

  ورق 50

  بسته بندی

  دارد

  نوع رنگ قاب

  پودری الکترو استاتیک

  محیط نصب قاب

  فضای داخل و فضای خارج

  سایز ماژول قابل استفاده

  320*160 میلی متر

  مقاوم در برابر نفوذ آب

  بله

  پیام خود را بگذارید

  محصولات مشابه

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

  3,570,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

  3,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

  5,110,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

  6,660,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

  4,930,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

  7,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

  9,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

  6,610,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

  9,500,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

  12,330,000 ریال
  قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

  قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

  1,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

  3,910,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

  4,820,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

  5,740,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

  6,650,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

  7,550,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

  8,460,000 ریال
  قاب تابلو روان 10×1

  قاب تابلو روان 10×1

  9,370,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

  2,050,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

  8,210,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

  9,750,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

  11,300,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

  12,840,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

  14,393,400 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

  15,939,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

  2,800,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

  11,330,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

  13,470,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

  16,380,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

  18,620,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

  20,870,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

  23,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

  3,750,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

  15,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

  18,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

  20,910,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

  23,760,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

  26,620,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

  29,480,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

  4,780,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه2×5

  قاب تابلو روان دو طرفه2×5

  8,420,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه3×5

  قاب تابلو روان دو طرفه3×5

  12,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه4×5

  قاب تابلو روان دو طرفه4×5

  15,710,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

  19,350,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه6×5

  قاب تابلو روان دو طرفه6×5

  23,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه7×5

  قاب تابلو روان دو طرفه7×5

  26,650,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه8×5

  قاب تابلو روان دو طرفه8×5

  30,280,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه9×5

  قاب تابلو روان دو طرفه9×5

  33,920,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه10×5

  قاب تابلو روان دو طرفه10×5

  37,570,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

  5,630,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه2×6

  قاب تابلو روان دو طرفه2×6

  9,930,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه3×6

  قاب تابلو روان دو طرفه3×6

  14,220,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

  18,500,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

  22,800,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

  27,100,000 ریال
  گفتگوی آنلاین
  شروع گفتگو
  خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟