قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

کد :
DLP-2717
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

12,847,800ریال
12,847,800 ریال 0 ریال
تعداد :
حداکثر تعداد قابل خرید: 10 عدد
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

2,101,970 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

3,574,200 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

3,010,930 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

5,119,800 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

6,665,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

4,935,800 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

7,070,200 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

9,204,600 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

6,612,270 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

9,471,630 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

12,330,990 ریال
قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

1,193,010 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

3,919,890 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

4,828,850 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

5,737,810 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

6,646,770 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

7,555,730 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

8,464,690 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

9,373,650 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

2,028,600 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

8,211,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

9,756,600 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

11,302,200 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

14,393,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

15,939,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

2,801,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

11,339,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

13,473,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

16,388,190 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

18,629,310 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

20,870,430 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

23,111,550 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

3,752,910 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

15,190,350 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

18,049,710 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

20,909,070 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

23,768,430 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

26,627,790 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

29,487,150 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

4,781,700 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه2×5

قاب تابلو روان دو طرفه2×5

8,424,900 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×5

قاب تابلو روان دو طرفه3×5

12,068,100 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه4×5

قاب تابلو روان دو طرفه4×5

15,711,300 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

19,354,500 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه6×5

قاب تابلو روان دو طرفه6×5

22,997,700 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه7×5

قاب تابلو روان دو طرفه7×5

26,640,900 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه9×5

قاب تابلو روان دو طرفه9×5

33,927,300 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه10×5

قاب تابلو روان دو طرفه10×5

37,570,500 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

5,631,780 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه2×6

قاب تابلو روان دو طرفه2×6

9,922,660 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×6

قاب تابلو روان دو طرفه3×6

14,213,540 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

18,504,420 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

22,795,300 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

27,086,180 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟