قاب تابلو روان 6×10

کد :
ِDLP-2607
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان 2×2

قاب تابلو روان 2×2

2,200,000 ریال
قاب تابلو روان 3×2

قاب تابلو روان 3×2

3,150,000 ریال
قاب تابلو روان 4×2

قاب تابلو روان 4×2

4,050,000 ریال
قاب تابلو روان 2×3

قاب تابلو روان 2×3

3,000,000 ریال
قاب تابلو روان 3×3

قاب تابلو روان 3×3

4,300,000 ریال
قاب تابلو روان 4×3

قاب تابلو روان 4×3

5,600,000 ریال
قاب تابلو روان 2×4

قاب تابلو روان 2×4

3,850,000 ریال
قاب تابلو روان 3×4

قاب تابلو روان 3×4

5,500,000 ریال
قاب تابلو روان 4×4

قاب تابلو روان 4×4

7,150,000 ریال
قاب تابلو روان 2×1

قاب تابلو روان 2×1

1,350,000 ریال
قاب تابلو روان 3×1

قاب تابلو روان 3×1

1,950,000 ریال
قاب تابلو روان 4×1

قاب تابلو روان 4×1

2,550,000 ریال
قاب تابلو روان 1×1

قاب تابلو روان 1×1

موجود
قاب تابلو روان 5×1

قاب تابلو روان 5×1

موجود
قاب تابلو روان 6×1

قاب تابلو روان 6×1

موجود
قاب تابلو روان 7×1

قاب تابلو روان 7×1

موجود
قاب تابلو روان 8×1

قاب تابلو روان 8×1

موجود
قاب تابلو روان 9×1

قاب تابلو روان 9×1

موجود
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

موجود
قاب تابلو روان 1×2

قاب تابلو روان 1×2

موجود
قاب تابلو روان 5×2

قاب تابلو روان 5×2

موجود
قاب تابلو روان6×2

قاب تابلو روان6×2

موجود
قاب تابلو روان 7×2

قاب تابلو روان 7×2

موجود
قاب تابلو روان 8×2

قاب تابلو روان 8×2

موجود
قاب تابلو روان9×2

قاب تابلو روان9×2

موجود
قاب تابلو روان 10×2

قاب تابلو روان 10×2

موجود
قاب تابلو روان 1×3

قاب تابلو روان 1×3

موجود
قاب تابلو روان 5×3

قاب تابلو روان 5×3

موجود
قاب تابلو روان 6×3

قاب تابلو روان 6×3

موجود
قاب تابلو روان 7×3

قاب تابلو روان 7×3

موجود
قاب تابلو روان 8×3

قاب تابلو روان 8×3

موجود
قاب تابلو روان9×3

قاب تابلو روان9×3

موجود
قاب تابلو روان10×3

قاب تابلو روان10×3

موجود
قابلو تابلو روان1×4

قابلو تابلو روان1×4

موجود
قاب تابلو روان 5×4

قاب تابلو روان 5×4

موجود
قاب تابلو روان6×4

قاب تابلو روان6×4

موجود
قاب تابلو روان 7×4

قاب تابلو روان 7×4

موجود
قاب تابلو روان 8×4

قاب تابلو روان 8×4

موجود
قاب تابلو روان9×4

قاب تابلو روان9×4

موجود
قاب تابلو روان 10×4

قاب تابلو روان 10×4

موجود
قاب تابلو روان 1×5

قاب تابلو روان 1×5

موجود
قاب تابلو روان 2×5

قاب تابلو روان 2×5

موجود
قاب تابلو روان 3×5

قاب تابلو روان 3×5

موجود
قاب تابلو روان 4×5

قاب تابلو روان 4×5

موجود
قاب تابلو روان 5×5

قاب تابلو روان 5×5

موجود
قاب تابلو روان 6×5

قاب تابلو روان 6×5

موجود
قاب تابلو روان 8×5

قاب تابلو روان 8×5

موجود
قاب تابلو روان 9×5

قاب تابلو روان 9×5

موجود
قاب تابلو روان 10×5

قاب تابلو روان 10×5

موجود
قاب تابلو روان 1×6

قاب تابلو روان 1×6

موجود
قاب تابلو روان 2×6

قاب تابلو روان 2×6

موجود
قاب تابلو روان 3×6

قاب تابلو روان 3×6

موجود
قاب تابلو روان 4×6

قاب تابلو روان 4×6

موجود
قاب تابلو روان 5×6

قاب تابلو روان 5×6

موجود
قاب تابلو روان 6×6

قاب تابلو روان 6×6

موجود
قاب تابلو روان 7×6

قاب تابلو روان 7×6

موجود
قاب تابلو روان 8×6

قاب تابلو روان 8×6

موجود
قاب تابلو روان 9×6

قاب تابلو روان 9×6

موجود
قاب تابلو روان 10×6

قاب تابلو روان 10×6

موجود
قاب تابلو روان 7×5

قاب تابلو روان 7×5

موجود
قاب تابلو روان 1×7

قاب تابلو روان 1×7

موجود
قاب تابلو روان 2×7

قاب تابلو روان 2×7

موجود
قاب تابلو روان 3×7

قاب تابلو روان 3×7

موجود
قاب تابلو روان4×7

قاب تابلو روان4×7

موجود
قاب تابلو روان 5×7

قاب تابلو روان 5×7

موجود
قاب تابلو روان 6×7

قاب تابلو روان 6×7

موجود
قاب تابلو روان 7×7

قاب تابلو روان 7×7

موجود
قاب تابلو روان 9×7

قاب تابلو روان 9×7

موجود
قاب تابلو روان 10×7

قاب تابلو روان 10×7

موجود
قاب تابلو روان 8×7

قاب تابلو روان 8×7

موجود
قاب تابلو روان 1×8

قاب تابلو روان 1×8

موجود
قاب تابلو روان 2×8

قاب تابلو روان 2×8

موجود
قاب تابلو روان 3×8

قاب تابلو روان 3×8

موجود
قاب تابلو روان 4×8

قاب تابلو روان 4×8

موجود
قاب تابلو روان 5×8

قاب تابلو روان 5×8

موجود
قاب تابلو روان 6×8

قاب تابلو روان 6×8

موجود
قاب تابلو روان 7×8

قاب تابلو روان 7×8

موجود
قاب تابلو روان 9×8

قاب تابلو روان 9×8

موجود
قاب تابلو روان 10×8

قاب تابلو روان 10×8

موجود
قاب تابلو روان 1×9

قاب تابلو روان 1×9

موجود
قاب تابلو روان 2×9

قاب تابلو روان 2×9

موجود
قاب تابلو روان 3×9

قاب تابلو روان 3×9

موجود
قاب تابلو روان 4×9

قاب تابلو روان 4×9

موجود
قاب تابلو روان 5×9

قاب تابلو روان 5×9

موجود
قاب تابلو روان 6×9

قاب تابلو روان 6×9

موجود
قاب تابلو روان 7×9

قاب تابلو روان 7×9

موجود
قاب تابلو روان 8×9

قاب تابلو روان 8×9

موجود
قاب تابلو روان 9×9

قاب تابلو روان 9×9

موجود
قاب تابلو روان 10×9

قاب تابلو روان 10×9

موجود
قاب تابلو روان 1×10

قاب تابلو روان 1×10

موجود
قاب تابلو روان 2×10

قاب تابلو روان 2×10

موجود
قاب تابلو روان 3×10

قاب تابلو روان 3×10

موجود
قاب تابلو روان4×10

قاب تابلو روان4×10

موجود
قاب تابلو روان 5×10

قاب تابلو روان 5×10

موجود
قاب تابلو روان 7×10

قاب تابلو روان 7×10

موجود
قاب تابلو روان 8×10

قاب تابلو روان 8×10

موجود
قاب تابلو روان 9×10

قاب تابلو روان 9×10

موجود
قاب تابلو روان 10×10

قاب تابلو روان 10×10

موجود
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟