قاب تابلو روان 8×9

کد :
DLP-2599
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

44,753,170ریال
44,753,170 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ و تمام رنگی

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان 2×2

قاب تابلو روان 2×2

2,859,360 ریال
قاب تابلو روان 3×2

قاب تابلو روان 3×2

4,095,840 ریال
قاب تابلو روان 4×2

قاب تابلو روان 4×2

5,332,320 ریال
قاب تابلو روان 2×3

قاب تابلو روان 2×3

3,948,640 ریال
قاب تابلو روان 3×3

قاب تابلو روان 3×3

5,656,160 ریال
قاب تابلو روان 4×3

قاب تابلو روان 4×3

7,363,680 ریال
قاب تابلو روان 2×4

قاب تابلو روان 2×4

5,352,790 ریال
قاب تابلو روان 3×4

قاب تابلو روان 3×4

7,667,510 ریال
قاب تابلو روان 4×4

قاب تابلو روان 4×4

9,982,230 ریال
قاب تابلو روان 2×1

قاب تابلو روان 2×1

1,991,340 ریال
قاب تابلو روان 3×1

قاب تابلو روان 3×1

2,852,460 ریال
قاب تابلو روان 4×1

قاب تابلو روان 4×1

3,713,580 ریال
قاب تابلو روان 1×1

قاب تابلو روان 1×1

1,130,220 ریال
قاب تابلو روان 5×1

قاب تابلو روان 5×1

4,574,700 ریال
قاب تابلو روان 6×1

قاب تابلو روان 6×1

5,435,820 ریال
قاب تابلو روان 7×1

قاب تابلو روان 7×1

6,296,940 ریال
قاب تابلو روان 8×1

قاب تابلو روان 8×1

7,158,060 ریال
قاب تابلو روان 9×1

قاب تابلو روان 9×1

8,019,180 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

8,880,300 ریال
قاب تابلو روان 1×2

قاب تابلو روان 1×2

1,622,880 ریال
قاب تابلو روان 5×2

قاب تابلو روان 5×2

6,568,800 ریال
قاب تابلو روان6×2

قاب تابلو روان6×2

7,805,280 ریال
قاب تابلو روان 7×2

قاب تابلو روان 7×2

9,041,760 ریال
قاب تابلو روان 8×2

قاب تابلو روان 8×2

10,278,240 ریال
قاب تابلو روان9×2

قاب تابلو روان9×2

11,514,720 ریال
قاب تابلو روان 10×2

قاب تابلو روان 10×2

12,751,200 ریال
قاب تابلو روان 1×3

قاب تابلو روان 1×3

2,241,120 ریال
قاب تابلو روان 5×3

قاب تابلو روان 5×3

9,071,200 ریال
قاب تابلو روان 6×3

قاب تابلو روان 6×3

10,778,720 ریال
قاب تابلو روان 7×3

قاب تابلو روان 7×3

13,266,630 ریال
قاب تابلو روان 8×3

قاب تابلو روان 8×3

15,080,870 ریال
قاب تابلو روان9×3

قاب تابلو روان9×3

16,895,110 ریال
قاب تابلو روان10×3

قاب تابلو روان10×3

18,709,350 ریال
قابلو تابلو روان1×4

قابلو تابلو روان1×4

2,245,530 ریال
قاب تابلو روان 5×4

قاب تابلو روان 5×4

12,296,950 ریال
قاب تابلو روان6×4

قاب تابلو روان6×4

14,611,670 ریال
قاب تابلو روان 7×4

قاب تابلو روان 7×4

16,926,390 ریال
قاب تابلو روان 8×4

قاب تابلو روان 8×4

19,241,110 ریال
قاب تابلو روان9×4

قاب تابلو روان9×4

21,555,830 ریال
قاب تابلو روان 10×4

قاب تابلو روان 10×4

23,870,550 ریال
قاب تابلو روان 1×5

قاب تابلو روان 1×5

3,912,300 ریال
قاب تابلو روان 2×5

قاب تابلو روان 2×5

5,094,900 ریال
قاب تابلو روان 3×5

قاب تابلو روان 3×5

9,873,900 ریال
قاب تابلو روان 4×5

قاب تابلو روان 4×5

12,854,700 ریال
قاب تابلو روان 5×5

قاب تابلو روان 5×5

15,835,500 ریال
قاب تابلو روان 6×5

قاب تابلو روان 6×5

18,816,300 ریال
قاب تابلو روان 8×5

قاب تابلو روان 8×5

24,777,900 ریال
قاب تابلو روان 9×5

قاب تابلو روان 9×5

27,758,700 ریال
قاب تابلو روان 10×5

قاب تابلو روان 10×5

30,739,500 ریال
قاب تابلو روان 1×6

قاب تابلو روان 1×6

4,607,820 ریال
قاب تابلو روان 2×6

قاب تابلو روان 2×6

8,118,540 ریال
قاب تابلو روان 3×6

قاب تابلو روان 3×6

11,629,260 ریال
قاب تابلو روان 4×6

قاب تابلو روان 4×6

15,139,980 ریال
قاب تابلو روان 5×6

قاب تابلو روان 5×6

18,650,700 ریال
قاب تابلو روان 6×6

قاب تابلو روان 6×6

22,161,420 ریال
قاب تابلو روان 7×6

قاب تابلو روان 7×6

25,672,140 ریال
قاب تابلو روان 8×6

قاب تابلو روان 8×6

29,182,860 ریال
قاب تابلو روان 9×6

قاب تابلو روان 9×6

32,693,580 ریال
قاب تابلو روان 10×6

قاب تابلو روان 10×6

36,204,300 ریال
قاب تابلو روان 7×5

قاب تابلو روان 7×5

21,797,100 ریال
قاب تابلو روان 1×7

قاب تابلو روان 1×7

5,303,340 ریال
قاب تابلو روان 2×7

قاب تابلو روان 2×7

9,343,980 ریال
قاب تابلو روان 3×7

قاب تابلو روان 3×7

13,384,620 ریال
قاب تابلو روان4×7

قاب تابلو روان4×7

17,425,260 ریال
قاب تابلو روان 5×7

قاب تابلو روان 5×7

21,465,900 ریال
قاب تابلو روان 6×7

قاب تابلو روان 6×7

25,506,540 ریال
قاب تابلو روان 7×7

قاب تابلو روان 7×7

29,547,180 ریال
قاب تابلو روان 9×7

قاب تابلو روان 9×7

37,628,460 ریال
قاب تابلو روان 10×7

قاب تابلو روان 10×7

41,669,100 ریال
قاب تابلو روان 8×7

قاب تابلو روان 8×7

33,587,820 ریال
قاب تابلو روان 1×8

قاب تابلو روان 1×8

6,332,130 ریال
قاب تابلو روان 2×8

قاب تابلو روان 2×8

11,156,610 ریال
قاب تابلو روان 3×8

قاب تابلو روان 3×8

15,981,090 ریال
قاب تابلو روان 4×8

قاب تابلو روان 4×8

20,805,570 ریال
قاب تابلو روان 5×8

قاب تابلو روان 5×8

25,630,050 ریال
قاب تابلو روان 6×8

قاب تابلو روان 6×8

30,454,530 ریال
قاب تابلو روان 7×8

قاب تابلو روان 7×8

35,279,010 ریال
قاب تابلو روان 9×8

قاب تابلو روان 9×8

44,927,970 ریال
قاب تابلو روان 10×8

قاب تابلو روان 10×8

49,752,450 ریال
قاب تابلو روان 1×9

قاب تابلو روان 1×9

7,066,290 ریال
قاب تابلو روان 2×9

قاب تابلو روان 2×9

12,450,130 ریال
قاب تابلو روان 3×9

قاب تابلو روان 3×9

17,833,970 ریال
قاب تابلو روان 4×9

قاب تابلو روان 4×9

23,217,810 ریال
قاب تابلو روان 5×9

قاب تابلو روان 5×9

28,601,650 ریال
قاب تابلو روان 6×9

قاب تابلو روان 6×9

33,985,490 ریال
قاب تابلو روان 7×9

قاب تابلو روان 7×9

39,369,330 ریال
قاب تابلو روان 9×9

قاب تابلو روان 9×9

50,137,010 ریال
قاب تابلو روان 10×9

قاب تابلو روان 10×9

55,520,850 ریال
قاب تابلو روان 1×10

قاب تابلو روان 1×10

7,800,450 ریال
قاب تابلو روان 2×10

قاب تابلو روان 2×10

13,743,650 ریال
قاب تابلو روان 3×10

قاب تابلو روان 3×10

19,686,850 ریال
قاب تابلو روان4×10

قاب تابلو روان4×10

25,630,050 ریال
قاب تابلو روان 5×10

قاب تابلو روان 5×10

31,573,250 ریال
قاب تابلو روان 6×10

قاب تابلو روان 6×10

37,516,450 ریال
قاب تابلو روان 7×10

قاب تابلو روان 7×10

43,459,650 ریال
قاب تابلو روان 8×10

قاب تابلو روان 8×10

49,402,850 ریال
قاب تابلو روان 9×10

قاب تابلو روان 9×10

55,346,050 ریال
قاب تابلو روان 10×10

قاب تابلو روان 10×10

61,289,250 ریال
قاب تابلو روان 8×8

قاب تابلو روان 8×8

40,103,490 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟