قاب تابلو روان 1×1

   کد :
   DLP-2524
   وضعیت :
   موجود
   نظرات :
   0 نظر

   ویژگی محصول

   مدل پانچ ماژول

   تک رنگ و تمام رنگی

   بسته بندی

   دارد

   نوع رنگ قاب

   پودری الکترو استاتیک

   مقاوم در برابر نفوذ آب

   بله

   مشخصات کلی
   title
   1,130,000ریال
   1,130,000 ریال 0 ریال
   :
   تعداد :
   حداکثر تعداد قابل خرید: {تعداد} عدد
   مشخصات قاب CNC
   مدل پانچ ماژول

   تک رنگ و تمام رنگی

   ضخامت ورق کلاف قاب

   ورق 50

   ضخامت ورق CNC

   ورق 50

   بسته بندی

   دارد

   نوع رنگ قاب

   پودری الکترو استاتیک

   محیط نصب قاب

   فضای داخل و فضای خارج

   سایز ماژول قابل استفاده

   320*160 میلی متر

   مقاوم در برابر نفوذ آب

   بله

   لینک های پیشنهادی :

    قاب تابلو روان

    قاب تابلو روان یک طرفه

   نظرات

   لیست نظرات

   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز میای پاسخ
   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز

   پیام خود را بگذارید

   محصولات مشابه

   قاب تابلو روان 2×2

   2,850,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×2

   4,100,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×2

   5,330,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×3

   3,950,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×3

   5,650,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×3

   7,360,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×4

   5,350,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×4

   7,660,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×4

   9,980,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×1

   1,990,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×1

   2,850,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×1

   3,710,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×1

   4,574,700ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×1

   5,430,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×1

   6,300,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×1

   7,150,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×1

   8,000,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×1

   8,880,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×2

   1,620,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×2

   6,560,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان6×2

   7,800,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×2

   9,050,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×2

   10,300,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان9×2

   11,510,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×2

   12,750,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×3

   2,240,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×3

   9,100,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×3

   10,770,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×3

   13,260,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×3

   15,100,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان9×3

   16,900,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان10×3

   18,700,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قابلو تابلو روان1×4

   2,240,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×4

   12,300,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان6×4

   14,610,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×4

   16,920,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×4

   19,240,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان9×4

   21,550,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×4

   23,870,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×5

   3,900,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×5

   5,100,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×5

   9,870,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×5

   12,850,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×5

   15,830,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×5

   18,810,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×5

   24,770,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×5

   27,750,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×5

   30,730,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×6

   4,610,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×6

   8,110,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×6

   11,620,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×6

   15,140,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×6

   18,650,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×6

   22,160,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×6

   25,670,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×6

   29,200,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×6

   32,700,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×6

   36,200,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×5

   21,800,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×7

   5,300,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×7

   9,350,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×7

   13,400,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان4×7

   17,420,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×7

   21,460,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×7

   25,500,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×7

   29,540,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×7

   37,620,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×7

   41,660,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×7

   33,600,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×8

   6,330,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×8

   11,150,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×8

   15,980,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×8

   20,800,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×8

   25,630,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×8

   30,450,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×8

   35,270,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×8

   44,920,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×8

   49,750,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×9

   7,100,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×9

   12,450,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×9

   17,830,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 4×9

   23,210,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×9

   28,600,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×9

   33,980,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×9

   39,360,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×9

   44,750,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×9

   50,130,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×9

   55,520,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 1×10

   7,800,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 2×10

   13,740,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 3×10

   19,680,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان4×10

   25,630,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 5×10

   31,570,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 6×10

   37,510,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 7×10

   43,450,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×10

   49,400,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 9×10

   55,340,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 10×10

   61,280,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}

   قاب تابلو روان 8×8

   40,110,000ریال
   {OldPrice}
   {FreeDeliveryProduct}
   گفتگوی آنلاین
   شروع گفتگو
   خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟