قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

  کد :
  DLP-2713
  وضعیت :
  موجود
  نظرات :
  ( 0 نظر )

  ویژگی محصول

  مدل پانچ ماژول

  تک رنگ

  بسته بندی

  دارد

  نوع رنگ قاب

  پودری الکترو استاتیک

  مقاوم در برابر نفوذ آب

  بله

  مشخصات کلی
  وزن

  34.2

  ولتاژ

  4

  سری

  2

  شلف

  گرد

  6,660,000ریال
  6,660,000 ریال 0 ریال
  تعداد :
  مشخصات قاب CNC
  مدل پانچ ماژول

  تک رنگ

  ضخامت ورق کلاف قاب

  ورق 50

  ضخامت ورق CNC

  ورق 40

  بسته بندی

  دارد

  نوع رنگ قاب

  پودری الکترو استاتیک

  محیط نصب قاب

  فضای داخل و فضای خارج

  سایز ماژول قابل استفاده

  320*160 میلی متر

  مقاوم در برابر نفوذ آب

  بله

  پیام خود را بگذارید

  محصولات مشابه

  قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

  قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

  2,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

  3,570,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

  3,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

  5,110,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

  4,930,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

  7,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

  9,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

  6,610,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

  9,500,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

  12,330,000 ریال
  قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

  قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

  1,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

  3,910,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

  4,820,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

  5,740,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

  6,650,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

  7,550,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

  8,460,000 ریال
  قاب تابلو روان 10×1

  قاب تابلو روان 10×1

  9,370,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

  2,050,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

  8,210,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

  9,750,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

  11,300,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

  12,840,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

  14,393,400 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

  15,939,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

  2,800,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

  11,330,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

  13,470,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

  16,380,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

  18,620,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

  20,870,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

  23,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

  3,750,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

  15,200,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

  18,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

  20,910,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

  23,760,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

  26,620,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

  قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

  29,480,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

  4,780,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه2×5

  قاب تابلو روان دو طرفه2×5

  8,420,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه3×5

  قاب تابلو روان دو طرفه3×5

  12,100,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه4×5

  قاب تابلو روان دو طرفه4×5

  15,710,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

  19,350,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه6×5

  قاب تابلو روان دو طرفه6×5

  23,000,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه7×5

  قاب تابلو روان دو طرفه7×5

  26,650,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه8×5

  قاب تابلو روان دو طرفه8×5

  30,280,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه9×5

  قاب تابلو روان دو طرفه9×5

  33,920,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه10×5

  قاب تابلو روان دو طرفه10×5

  37,570,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

  5,630,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه2×6

  قاب تابلو روان دو طرفه2×6

  9,930,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه3×6

  قاب تابلو روان دو طرفه3×6

  14,220,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

  18,500,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

  22,800,000 ریال
  قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

  قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

  27,100,000 ریال
  گفتگوی آنلاین
  شروع گفتگو
  خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟