قاب تابلو روان دو طرفه 3×2

کد :
DLP-2712
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

5,110,000ریال
5,110,000 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 40

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

قاب تابلو روان دوطرفه 2×1

2,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

قاب تابلو روان دو طرفه 2×2

3,570,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

قاب تابلو روان دو طرفه 3×1

3,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

قاب تابلو روان دو طرفه 4×2

6,660,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

قاب تابلو روان دو طرفه 2×3

4,930,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

قاب تابلو روان دو طرفه 3×3

7,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

قاب تابلو روان دو طرفه 4×3

9,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

قاب تابلو روان دو طرفه 2×4

6,610,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

قاب تابلو روان دو طرفه 3×4

9,500,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

قاب تابلو روان دو طرفه 4×4

12,330,000 ریال
قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

قاب تابلو روان دوطرفه 1×1

1,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

قاب تابلو روان دو طرفه 4×1

3,910,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

قاب تابلو روان دو طرفه 5×1

4,820,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

قاب تابلو روان دو طرفه 6×1

5,740,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

قاب تابلو روان دو طرفه 7×1

6,650,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

قاب تابلو روان دو طرفه 8×1

7,550,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

قاب تابلو روان دو طرفه 9×1

8,460,000 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

9,370,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

قاب تابلو روان دو طرفه 1×2

2,050,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

قاب تابلو روان دو طرفه 5×2

8,210,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

قاب تابلو روان دو طرفه 6×2

9,750,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

قاب تابلو روان دو طرفه 7×2

11,300,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

قاب تابلو روان دو طرفه 8×2

12,840,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

قاب تابلو روان دو طرفه 9×2

14,393,400 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

قاب تابلو روان دو طرفه 10×2

15,939,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

قاب تابلو روان دو طرفه 1×3

2,800,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

قاب تابلو روان دو طرفه 5×3

11,330,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

قاب تابلو روان دو طرفه 6×3

13,470,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

قاب تابلو روان دو طرفه 7×3

16,380,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

قاب تابلو روان دو طرفه 8×3

18,620,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

قاب تابلو روان دو طرفه 9×3

20,870,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

قاب تابلو روان دو طرفه 10×3

23,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

قاب تابلو روان دو طرفه 1×4

3,750,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

قاب تابلو روان دو طرفه 5×4

15,200,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

قاب تابلو روان دو طرفه 6×4

18,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

قاب تابلو روان دو طرفه 7×4

20,910,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

قاب تابلو روان دو طرفه 8×4

23,760,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

قاب تابلو روان دو طرفه 9×4

26,620,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

قاب تابلو روان دو طرفه 10×4

29,480,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

قاب تابلو روان دو طرفه 1×5

4,780,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه2×5

قاب تابلو روان دو طرفه2×5

8,420,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×5

قاب تابلو روان دو طرفه3×5

12,100,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه4×5

قاب تابلو روان دو طرفه4×5

15,710,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

قاب تابلو روان دو طرفه 5×5

19,350,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه6×5

قاب تابلو روان دو طرفه6×5

23,000,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه7×5

قاب تابلو روان دو طرفه7×5

26,650,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه8×5

قاب تابلو روان دو طرفه8×5

30,280,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه9×5

قاب تابلو روان دو طرفه9×5

33,920,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه10×5

قاب تابلو روان دو طرفه10×5

37,570,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

قاب تابلو روان دو طرفه 1×6

5,630,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه2×6

قاب تابلو روان دو طرفه2×6

9,930,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه3×6

قاب تابلو روان دو طرفه3×6

14,220,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

قاب تابلو روان دو طرفه 4×6

18,500,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

قاب تابلو روان دو طرفه 5×6

22,800,000 ریال
قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

قاب تابلو روان دو طرفه 6×6

27,100,000 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟