قاب تابلو روان 2×1

کد :
DLP-2523
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول

تک رنگ

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

1,991,340ریال
1,991,340 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC
مدل پانچ ماژول

تک رنگ

ضخامت ورق کلاف قاب

ورق 50

ضخامت ورق CNC

ورق 50

بسته بندی

دارد

نوع رنگ قاب

پودری الکترو استاتیک

محیط نصب قاب

فضای داخل و فضای خارج

سایز ماژول قابل استفاده

320*160 میلی متر

مقاوم در برابر نفوذ آب

بله

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان 2×2

قاب تابلو روان 2×2

2,859,360 ریال
قاب تابلو روان 3×2

قاب تابلو روان 3×2

4,095,840 ریال
قاب تابلو روان 4×2

قاب تابلو روان 4×2

5,332,320 ریال
قاب تابلو روان 2×3

قاب تابلو روان 2×3

3,948,640 ریال
قاب تابلو روان 3×3

قاب تابلو روان 3×3

5,656,160 ریال
قاب تابلو روان 4×3

قاب تابلو روان 4×3

7,363,680 ریال
قاب تابلو روان 2×4

قاب تابلو روان 2×4

5,352,790 ریال
قاب تابلو روان 3×4

قاب تابلو روان 3×4

7,667,510 ریال
قاب تابلو روان 4×4

قاب تابلو روان 4×4

9,982,230 ریال
قاب تابلو روان 3×1

قاب تابلو روان 3×1

2,852,460 ریال
قاب تابلو روان 4×1

قاب تابلو روان 4×1

3,713,580 ریال
قاب تابلو روان 1×1

قاب تابلو روان 1×1

1,130,220 ریال
قاب تابلو روان 5×1

قاب تابلو روان 5×1

4,574,700 ریال
قاب تابلو روان 6×1

قاب تابلو روان 6×1

5,435,820 ریال
قاب تابلو روان 7×1

قاب تابلو روان 7×1

6,296,940 ریال
قاب تابلو روان 8×1

قاب تابلو روان 8×1

7,158,060 ریال
قاب تابلو روان 9×1

قاب تابلو روان 9×1

8,019,180 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

8,880,300 ریال
قاب تابلو روان 1×2

قاب تابلو روان 1×2

1,622,880 ریال
قاب تابلو روان 5×2

قاب تابلو روان 5×2

6,568,800 ریال
قاب تابلو روان6×2

قاب تابلو روان6×2

7,805,280 ریال
قاب تابلو روان 7×2

قاب تابلو روان 7×2

9,041,760 ریال
قاب تابلو روان 8×2

قاب تابلو روان 8×2

10,278,240 ریال
قاب تابلو روان9×2

قاب تابلو روان9×2

11,514,720 ریال
قاب تابلو روان 10×2

قاب تابلو روان 10×2

12,751,200 ریال
قاب تابلو روان 1×3

قاب تابلو روان 1×3

2,241,120 ریال
قاب تابلو روان 5×3

قاب تابلو روان 5×3

9,071,200 ریال
قاب تابلو روان 6×3

قاب تابلو روان 6×3

10,778,720 ریال
قاب تابلو روان 7×3

قاب تابلو روان 7×3

13,266,630 ریال
قاب تابلو روان 8×3

قاب تابلو روان 8×3

15,080,870 ریال
قاب تابلو روان9×3

قاب تابلو روان9×3

16,895,110 ریال
قاب تابلو روان10×3

قاب تابلو روان10×3

18,709,350 ریال
قابلو تابلو روان1×4

قابلو تابلو روان1×4

2,245,530 ریال
قاب تابلو روان 5×4

قاب تابلو روان 5×4

12,296,950 ریال
قاب تابلو روان6×4

قاب تابلو روان6×4

14,611,670 ریال
قاب تابلو روان 7×4

قاب تابلو روان 7×4

16,926,390 ریال
قاب تابلو روان 8×4

قاب تابلو روان 8×4

19,241,110 ریال
قاب تابلو روان9×4

قاب تابلو روان9×4

21,555,830 ریال
قاب تابلو روان 10×4

قاب تابلو روان 10×4

23,870,550 ریال
قاب تابلو روان 1×5

قاب تابلو روان 1×5

3,912,300 ریال
قاب تابلو روان 2×5

قاب تابلو روان 2×5

5,094,900 ریال
قاب تابلو روان 3×5

قاب تابلو روان 3×5

9,873,900 ریال
قاب تابلو روان 4×5

قاب تابلو روان 4×5

12,854,700 ریال
قاب تابلو روان 5×5

قاب تابلو روان 5×5

15,835,500 ریال
قاب تابلو روان 6×5

قاب تابلو روان 6×5

18,816,300 ریال
قاب تابلو روان 8×5

قاب تابلو روان 8×5

24,777,900 ریال
قاب تابلو روان 9×5

قاب تابلو روان 9×5

27,758,700 ریال
قاب تابلو روان 10×5

قاب تابلو روان 10×5

30,739,500 ریال
قاب تابلو روان 1×6

قاب تابلو روان 1×6

4,607,820 ریال
قاب تابلو روان 2×6

قاب تابلو روان 2×6

8,118,540 ریال
قاب تابلو روان 3×6

قاب تابلو روان 3×6

11,629,260 ریال
قاب تابلو روان 4×6

قاب تابلو روان 4×6

15,139,980 ریال
قاب تابلو روان 5×6

قاب تابلو روان 5×6

18,650,700 ریال
قاب تابلو روان 6×6

قاب تابلو روان 6×6

22,161,420 ریال
قاب تابلو روان 7×6

قاب تابلو روان 7×6

25,672,140 ریال
قاب تابلو روان 8×6

قاب تابلو روان 8×6

29,182,860 ریال
قاب تابلو روان 9×6

قاب تابلو روان 9×6

32,693,580 ریال
قاب تابلو روان 10×6

قاب تابلو روان 10×6

36,204,300 ریال
قاب تابلو روان 7×5

قاب تابلو روان 7×5

21,797,100 ریال
قاب تابلو روان 1×7

قاب تابلو روان 1×7

5,303,340 ریال
قاب تابلو روان 2×7

قاب تابلو روان 2×7

9,343,980 ریال
قاب تابلو روان 3×7

قاب تابلو روان 3×7

13,384,620 ریال
قاب تابلو روان4×7

قاب تابلو روان4×7

17,425,260 ریال
قاب تابلو روان 5×7

قاب تابلو روان 5×7

21,465,900 ریال
قاب تابلو روان 6×7

قاب تابلو روان 6×7

25,506,540 ریال
قاب تابلو روان 7×7

قاب تابلو روان 7×7

29,547,180 ریال
قاب تابلو روان 9×7

قاب تابلو روان 9×7

37,628,460 ریال
قاب تابلو روان 10×7

قاب تابلو روان 10×7

41,669,100 ریال
قاب تابلو روان 8×7

قاب تابلو روان 8×7

33,587,820 ریال
قاب تابلو روان 1×8

قاب تابلو روان 1×8

6,332,130 ریال
قاب تابلو روان 2×8

قاب تابلو روان 2×8

11,156,610 ریال
قاب تابلو روان 3×8

قاب تابلو روان 3×8

15,981,090 ریال
قاب تابلو روان 4×8

قاب تابلو روان 4×8

20,805,570 ریال
قاب تابلو روان 5×8

قاب تابلو روان 5×8

25,630,050 ریال
قاب تابلو روان 6×8

قاب تابلو روان 6×8

30,454,530 ریال
قاب تابلو روان 7×8

قاب تابلو روان 7×8

35,279,010 ریال
قاب تابلو روان 9×8

قاب تابلو روان 9×8

44,927,970 ریال
قاب تابلو روان 10×8

قاب تابلو روان 10×8

49,752,450 ریال
قاب تابلو روان 1×9

قاب تابلو روان 1×9

7,066,290 ریال
قاب تابلو روان 2×9

قاب تابلو روان 2×9

12,450,130 ریال
قاب تابلو روان 3×9

قاب تابلو روان 3×9

17,833,970 ریال
قاب تابلو روان 4×9

قاب تابلو روان 4×9

23,217,810 ریال
قاب تابلو روان 5×9

قاب تابلو روان 5×9

28,601,650 ریال
قاب تابلو روان 6×9

قاب تابلو روان 6×9

33,985,490 ریال
قاب تابلو روان 7×9

قاب تابلو روان 7×9

39,369,330 ریال
قاب تابلو روان 8×9

قاب تابلو روان 8×9

44,753,170 ریال
قاب تابلو روان 9×9

قاب تابلو روان 9×9

50,137,010 ریال
قاب تابلو روان 10×9

قاب تابلو روان 10×9

55,520,850 ریال
قاب تابلو روان 1×10

قاب تابلو روان 1×10

7,800,450 ریال
قاب تابلو روان 2×10

قاب تابلو روان 2×10

13,743,650 ریال
قاب تابلو روان 3×10

قاب تابلو روان 3×10

19,686,850 ریال
قاب تابلو روان4×10

قاب تابلو روان4×10

25,630,050 ریال
قاب تابلو روان 5×10

قاب تابلو روان 5×10

31,573,250 ریال
قاب تابلو روان 6×10

قاب تابلو روان 6×10

37,516,450 ریال
قاب تابلو روان 7×10

قاب تابلو روان 7×10

43,459,650 ریال
قاب تابلو روان 8×10

قاب تابلو روان 8×10

49,402,850 ریال
قاب تابلو روان 9×10

قاب تابلو روان 9×10

55,346,050 ریال
قاب تابلو روان 10×10

قاب تابلو روان 10×10

61,289,250 ریال
قاب تابلو روان 8×8

قاب تابلو روان 8×8

40,103,490 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟